kolmapäev, 30. juuni 2021

#sõbertaim

  #sõbertaim jätkub. Antsla Gümnaasiumi bioloogia klassi kurgid elavad keemia- ja füüsikaõpetaja kasvuhoones.AG rajakaamera tegevusi juunikuul

 

AG rajakaamera tegevusi juunikuul

 Õpetaja: Marietta Lõo

Õppevahendid: rajakaamera Drüll
Eesmärgid:
1) tutvustada metsloomade igapäevast elu
2) juhtida tähelepanu looduse omapärale

Parimad hetked


Pikem video juunikuu tegevustest

kolmapäev, 23. juuni 2021

Kuldre Kooli tegevused Looduskojas

  Kool: Kuldre Kool

Aeg: õppeaasta 2020/2021

Sihtrühm: kogu koolipere

Õpetajad: Tiina Ruusmaa, Aime Saar, Kaire Jõela, Katre Soonvald, Joosep Loostteisipäev, 15. juuni 2021

AG Hanna multimeetri kontrollimine ja mõõtmiste tegemine

Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Vahendid: Hanna mltimeeeter
Eesmärgid:
1) seadme kalibreerimine
1) kooli tiigivee pH mõõtmine
Sisu: Teostati pH meetri kalibreerimine kahe erineva lahusega. Samuti viidi läbi elektrijuhtivuse kalibreerimine. Mõõdeti kooli tiigivee pH.

Alustame kalibreerimislahuste tegemistega.
Mõõdame kooli tiigivee pH

pühapäev, 13. juuni 2021

AG Jan Fred Joab 2021.

 Jani varjend, kus poiss õppis ja vaatlusi tegi.

Jan
Tulemused, mida sai distantsõppel olles
Kui veel ei olnud piiranguidJa kui olid piirangud

https://www.facebook.com/janfred.joab.9

kolmapäev, 2. juuni 2021

Lüllemäe Põhikool Üleriiklikult teaduskonverentsilt II koht

 Kool: Lüllemäe Põhikool

Klass: 3. klass

Õppeaine: üldõpetus

Õpetajad: Ave Kadakas  ja Tarje Roosik

Kasutatud vahendid: elektriahela komplekt, loodusmaja jalgratas, juhtmevaba mikrofonid

Allikas: Lüllemäe Põhikooli koduleheküljelt


Lüllemäe Põhikooli kolmas klass osales sel õppeaastal Hullu Teadlase uurimustööde konverentsil “Säästa särtsu!”. Konverents on mõeldud kõigile Eesti koolide 1.3. klassi õpilastele ja seekord keskenduti elektrile. Täpsemalt saab uurida Tartu Ülikooli muuseumi veebilehelt.


Projektõppe käigus said õpilased teada, kust saab elektrienergia alguse, kuidas jõuab elekter tarbijani ning lõpuks uurisid lapsed, kas kodus on võimalik elektrit säästa. Selleks mõõtsid nad kodus kasutatud elektrienergia hulka tavapärase tarbimise ja hiljem säästva tarbimise juures. Ühiselt koostati uurimustöö, mis saadeti Hullule Teadlasele.


Staatilise elektri tekitamine ajas juuksed püsti ning tegi õpilastele ja õpetajatele palju nalja. Foto: Tarje Roosik


Vooluahela koostamise juures oli põnev uurida, kuidas siis lõppude lõpuks pirnid põlema lähevad. Kodus lülitit vajutades teavad seda nüüd kõik 3. klassi õpilased. Foto: Tarje Roosik


Projekti käigus kohtusid erinevad õppeained, näiteks kunst ja teadus. Nii said emad naistepäeva puhul kingituseks laste meisterdatud magnetlilled. Foto: Tarje Roosik

Üle Eesti osales konkursil kokku 17 gruppi. Meid kõiki paluti osa võtma teaduskonverentsi finaalüritusest, mille tarvis sooviti kõigilt osalejatelt 5-minutilist videot, kus õpilased selgitavad, mida nad uurisid ning mida töö käigus õpiti. Lüllemäe Põhikooli õpilastele tuli appi kooli meediaring koos juhendaja õpetaja Avega. Ühistööna valmis kevadiselt lõbus ja õpetlik video.Ka filmimisprotsess oli seotud teadusega. Näiteks kasutati meediaringis esimest korda uut juhtmevaba mikrofonisüsteemi. Kuidas muidu see tööle saadi, kui mitte patareidega ja läbi vooluringi töö?


Selgus ka, et ainult elektrist ja selleteemalistest teadmistest video tegemiseks ei piisa. Kui ikka filmiks tarvilikul rattal kett maas, tuleb käed õliseks teha nii stsenaristil kui operaatoril. Foto: Ave Kadakas

Hullu Teadlase uurimistööde konkursile laekunud töid hindas teadlastest ja valdkonnaekspertidest koosnev žürii. Lüllemäe Põhikooli 3. klassi õpilased said kolmandate klasside arvestuses II koha. Kogu Hullu Teadlase finaalüritus on nähtav Hullu Teadlase YouTube kanalil.Hullu Teadlase saadetud nimelised tänukirjad tegid meele heaks ja kommid andsid juurde energiat, et kohe uusi teadmisi omandama minna. Foto: Tarje Roosik

Aitäh Teile 3. klassi õpilaste vanemad, õpetaja Sirle, õpetaja Ave ja Rasmus Erik!

 

KK LoTe õuesõppe ja projektiga seotud tegevused piltidena käesolevast õppeaastast...

 

... on vaadeldavad Kuldre Kooli FB lehel

Käesoleva aasta piirangutest lähtuvalt ei saanud 

toimuda tunnid liiga väikese ruumi tõttu meil loodusteaduste kojas.  Tõime vajalikud vahendid loodusteaduste klassi, kus vajadusel sai neid kasutada, laenutati klassidele vahendeid välja või tehti lõimitud tunde.