esmaspäev, 31. mai 2021

AG 3.b Loodusõpetus Magnetid 28.05.2021

 Kool: Antsla Gümnaasium

Klass: 3.b 

Õpetajad: Ly Raudsepp ja Marietta Lõo

Õppeaine: loodusõpetus

Aeg: 28.05.2021

Vahendid: Magnetite komplekt

Eesmärgid:

1) õpilane teab magneti põhiomadust

2) õpilane mõistab magneti pooluste tõukumist ja tõmbumist

Sisu:

Õpilased uurisid, mis juhtub kahe magneti kokkupuutel.

pühapäev, 30. mai 2021

AG 28.05 Loodusõpetus 3.b Vooluringi praktika

  Kool: Antsla Gümnnasium

Klass: 3.b

Aeg: 28. mai

Õppeaine: loodusõpetus

Õpetajad: Marietta Lõo ja Ly Raudsepp

Teema: vooluring

Vahendid:  elektriahela komplekt, Brainbox

Eesmärgid:

1) õpilane oskab koostada lihtsamat vooluringi

2) ettevõtlikkuse arendamine

3) käeliste oskuste arendamine

Sisu: Õpilased pand kokku erinevaid vooluringe.

reede, 28. mai 2021

AG 19.05. Loodusõpeus 3. b kl Vooluring

 Kool: Antsla Gümnnasium

Klass: 3.b

Aeg: 19. mai

Õppeaine: loodusõpetus

Õpetajad: Marietta Lõo ja Ly Raudsepp

Teema: vooluring

Vahendid:  elektriahela komplekt, Brainbox

Eesmärgid:

1) õpilane oskab koostada lihtsamat vooluringi

2) ettevõtlikkuse arendamine

3) käeliste oskuste arendamine

Sisu: Õpilased pand kokku erinevaid vooluringe.
teisipäev, 25. mai 2021

Viie kooli kodade sügislaagri veebikoosolek 25.05.2021

 Osalejad: 

Ülle AnierTalvo Kont, Marietta Lõo ja Helle Vänzel Antsla Gümnasiumist 

Jana Tiits, Ave Kadakas ja Triin Tanilas Lüllemäe Põhikoolist 

Helen Kivisilt Ähijärve külastuskeskusest 

 

 • Korraldamine 

 • Tsirguliinas hetkel ei ole inimest, kes juhtgruppi saaks tulla, aga sõnum, et kui kuskil tarvis pardale tulla, siis tegutsetakse. 

 • Kuldrega on ka räägitud.  

 • Osulast ootame veel vastust. 

 • Laagri toimumise aeg  

 • Kuna augusti viimane nädal on kõigil õpetajatel väga kiire, alustame laagriga kooliaastat ning teeme selle 1.-3. septembril. 

 • Sama projekti raames toimub õppefilmide tegemine 16.-18. augustil Lahemaal. 

 • Nädal enne seda 9.-11. augustil toimub Globe’i laager. Väga tore hariduslik ja sotsiaalne üritus, Ülle väga soovitab, sest lastelt hea tagasiside ja juba ootavad, millal jälle saab. 25 eurot osalustasu õpilase peale, õpetajate osa saab ilmselt tasuda viie kooli projektist. 

 • Osalejad 

 • Igast koolist 5-6 õpilast. Need, kes on laagris, on laagris. Sel õppeaastal on ühistegevusi vähe olnud, miks mitte siis ka koolis teha projektiõpet neil päevadel. 

 • 5.-8. klassi õpilased. 

 • Nn linnalaagrina st ei jää ööbima, aga võtab töötubadest osa – sellist süsteemi seekord ei tee. 

 • Õpilaste valimine laagrisse: ainus ühine põhimõte on, et tegemist on vabatahtliku osalejaga. Ärme tekita olukorda, kus kohale tulevad õpilased, kes ei taha seal tegelikult üldse olla. Millistel muudelt alusel õpilased veel valida, selle otsustab iga kool ise.  

 • Mida teha? Rahaline mõõt on kuni 120 eurot õpilase kohta. Esimesed ideed. 

 • Tegemata tähevaatlus – võiks teha ühel ööl selle ära. 

 • Tiina Ruusmaa teeks ehk õppeekskursioone, -käike. Näiteks Uue-Antslas paljandid, millest enamik ei tea, kus ja mis on. 

 • Ähijärvel õpitoad Helenilt, nt looduslaagri teema – mini savimajad, savist ja pakkudest valmistada. Vee-elustikku saaks võib-olla veel uurida (nt Lilian), Olivia teeks ehk pinnavormide programmi.  

 • Loodusfotode ja –videote tegemine. Kaamerad, droonid? 

 • Tehnoloogia pool ehk käeline tegevus võiks ka olla esindatud. Mitme kooli peale kokku saab tööriistu ja vahendeid. Külastuskeskuses ka mingi ports näiteks nikerdamisnugasid kaasas. 

 • Meelis Kihulane – kas saaks osaleda? 

 • Teha ka nt taimetrükki, tuua sisse pärimuslikku poolt.  

 • Väga lahe oleks kutsuda keegi, kes oskab kohalikke lugusid väga hästi rääkida – Mati Urbanik? 

 • Palve Helenile mitte selleks ajaks mänge välja anda, sest õpilased saaksid seda mängida.  

 • Mängudega seoses mõte, et keerulisemate tegevuste vahele ka loomingulisi ja mängulisi tegevusi.  

 • Meediakojas oli eelmisel aastal mõte püüda teha kogu laagrist läbi erinevate töötubade uudis. Töötoad võiks olla  

 • lisaks loodusele ka sündmuse fotografeerimine ja filmimine,  

 • intervjuu läbi viimine,  

 • kirjaliku kokkuvõtte vormistamine,  

 • materjali kokku lõikamine ja tervikuks vormistamine. 

 • Meelis Kihulane – kas saaks osaleda? 

 • Allikate uurimine. Triin teab sellest palju. Urbaniku Mati maja juures on kaks allikat, millest üks on täiesti toimiv. Saaks külastada ühte või mõlemat, proovida määrata pHd, voolukiirust jne.  

 • Mati räägib eelkõige kultuuripärandi, inimestega seotud lugusid – äkki hoopis lõkke ääres hiljem räägib läbitud kohtadest. 

 • Helen ja Margit on teinud taimetrükki paberile. Mitte otseselt nii, et võtad värvi, vaid et ongi rauavedeliku ja äädikaga töödeldud taimed – vajutusse – trükki.  

 • Ühel päeval ehk saaks olla ka Talvo juures Antslas, kus saavad kasutada pinki. 

 • Esimesel päeval tähistada ka tarkusepäeva.  

 • Rolfilt teaduskatsed (välku ja pauku!) ning õhtul lõkke ääres muusikaga abi? 

 • Õhtud: 

 • esimesel õhtul rahvapidu/lõkkeõhtu – rahvapillid (ka laste endi oma)ühislaulmine, lõkkeõhtu koos täheteadusega; ühine söögitegemine lõkke ääres; 

 • teise õhtusse võiks minna disko/stiiliõhtu; ühine söögitegemine köögis. 

 • Tegevus ilmselt kahes grupis, 15-16 õpilast korraga. Kui Talvo töötoaks on liiga suur, siis mõtleme ehk Antslas erinevad tegevused välja rotatsiooni korras väiksematele rühmadele. 

 • Võiks osta nt AHHAA/Kolme Põrsakese teaduskasti. Seal nt üks kast viirustes ja pisikutest, magnetitest, veest ja õhust – materjalid, millega on võimalik teha erinevaid põnevaid katseid. Söögitegemise kõrval võib teha nt ühte neist teaduskastidest. 

 • Telefonid on vajalikud nt fotode tegemiseks, paneme reeglid paika. 

 • Antslast ka mõte teha lisaks kahepäevane laager, kus külastatakse meie viit kooli, tehakse erinevaid töötubasid. Seal saaks osaleda ka rohkem õpilasi vastavalt sellele, kuidas koroona lubab. Tundub osalejatele hää mõte.