teisipäev, 17. detsember 2019

AG Vooluring 9.klass

Vooluring

Enne tundi võib vooluringe uurida simulatsiooni pealt.  '

Ava simulatsioon ja pane kokku erinevaid jada- ja rööpühendusega vooluringe. Vooluringi osad saad ekraanile lohistada ja omavahel ühendada.

Tööleht google drives

Katsevahendid: 2 lülitit, juhtmed, voolaullikas, alusel pirn ( 2 tk)
Eesmärgid:

1) õpilane teab, millistest osadest koosneb vooluring
2) õpilane teab, millised on vooluringi osade tähised elektriskeemidel
3) õpilane oskab koostada vooluringi, kus elektritarvitid on ühendatud jadamisi
4)  õpilane oskab koostada vooluringi, kus elektritarvitid on ühendatud rööbiti1.Koosta vooluring, mis koosneb vooluallikast, lülitist ja lambist(elektritarvitist).
Joonista vooluringi elektriskeem.
2. Koosta vooluring, mis koosneb kahest jadamisi ühendatud lambist, vooluallikast ja lülitist. Keera üks pirn pesast välja ning vaata tulemust ja kirjelda sündmust. Joonista vooluringi elektriskeem.
Mis juhtus ühe pirni pesast välja keeramisel?
Kuidas ühendad lüliti lambiga?
3. Koosta vooluring, kus on vooluallikas, kaks rööbiti ühendatud lampi ja lüliti. millega saab põlema panna või kustutada korraga kõik lambid.   Keera üks pirn pesast välja ning vaata tulemust ja kirjelda sündmust.  Joonista vooluringi elektriskeem.Mis juhtus ühe pirni pesast välja keeramisel?


4. Koosta vooluring, kus on vooluallikas, kaks rööbiti ühendatud lampi, mida saab lülitite abil teineteisest sõltumatult põlema panna ja kustutada. 
5. Koosta vooluring, kus ühte lampi saab sisse ja välja lülitada kahest üksteisest kaugel asuvast lülitist. Joonista elektriskeem.6. Koosta vooluring, kus ühte lampi saab lüliti abil põlema panna, kuid teise lampi töötamist see ei mõjuta.Joonista elektriskeem.


Globe - detsember - Antslas 2019


Ilmavaatlused detsembris.LOODUSKOJA INVENTARI ASJAD, mis on koolides 2019 - 2023.


Ilmajaam-Spring Breeze (1 igasse kooli)

Komplekt lihtne elektriahel (2 igasse kooli)

Elektrivoolu töö ja võimsus IIII kooliaste Tööleht
Vooluring  III kooliaste Tööleht
Elektrijuhid ja islolaatorid I kooliaste Tööleht

Pinnase pH määramise komplekt (2 igasse kooli)
http://total.ee/?id=988&product_id=1693 

  

 


Rajakaamera (1 igasse kooli)


Magnetite komplekt (1 igasse kooli)


Kahvad 10+10 TK (4 igasse kooli)
Kokkupandav kahv MH-66250, alumiiniumist raam ning tugev võrk
(vee-elustik + liblikad)Luubid (2 igasse kooli)
http://total.ee/?id=988&product_id=1224 

 


KOGUSED
1 Ilmajaam-Spring Breeze 1
2. Komplekt lihtne elektriahel 2
3. Pinnase pH määramise komplekt 2
4. Rajakaamera 1
5. Magnetite komplekt 1
6. Kahvad 10+10 TK Kokkupandav kahv MH-66250, alumiiniumist raam ning tugev võrk (vee-elustik + liblikad) 4
7 Luubid 2

pühapäev, 15. detsember 2019

AG Vooluallikas ja vooluring

Õppeaine: loodusõpetus
Klass: 3.a, 3.b
Õpetajad: Marietta Lõo, Kristina Kiidron, Helina Kuusk
Teema: Vooluallikas ja vooluring
Eesmärgid:
1) eristab töötavat ja mittetöötavat vooluringi
2) oskab koostada kõige lihtsamat vooluringi
Vooluallikas on seade, mis varustab erinevaid aparaate/seadmeid(nutitelefon, arvuti, pesumasin jne) elektrienergiaga.

Lüliti - on vooluringi osa,mille abil saab vooluringi sulgeda või avada. Juhtmete ülesandeks on ühendada vooluringi erinevad osad omavahel kokku. 

Enne katset (enne töölehete kättejagamist või tööraamatu avamist) õpetaja küsib lastelt,  mida on vaja, et pirn põlema saada.

KATSE

Eesmärk: koostada vooluring, mis koosneb patareist, juhtmetest, elektripirnist ja lülitist. 

Töövahendid: patarei, elektripirn, lüliti, 3 juhet
Katse käik: 
1) Võta esimene juhe ja ühenda patarei üks klemm lambipirni ühe klemmiga.
2) Võta teine juhe ja ühenda patarei teine klemm lüliti ühe klemmiga.
3) Veendu, et lüliti oleks väljas ehk avatud asendis.
4) Ühenda lüliti ja lambipirni vabad klemmid omavahel kolmanda juhtmega.
5) Lülita lüliti sisse ja vaata, kas pirn süttib. 
 Pirni põlemine  näitab, et   vooluring on õigesti koostatud. 
 Kui pirn ei läinud põlema, siis kontrolli juhtmete ühenduskohad üle.

Katse lõpus õpilane kirjeldab, milleks olid eksperimendis kasutatud vooluringi osasid vaja.

 Tööleht google drives ( Iga inimene saab laadida selle vormi alla, mis talle vajalik)

AG Elektrijuhid ja isolaatorid

Õppeaine: loodusõpetus
Kool: AG(Antsla Gümnaasium)
Õpetajad: Marietta Lõo, Kristina Kiidron ja Helina Kuusk
Klass: 3.a, 3b
Vahendid: vooluallikas (3 V patarei või 9 V), 3 juhet, alusel hõõglamp(6 V)
Eesmärgid:
1) teab, et mõned ained juhivad elektrivoolu ja teised ei juhi;
2) teeb katsega kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad ained ning rakendab saadud teadmisi elektririistade ohutul kasutamisel;

Uuritavad esemed: metallist väike kuul, kruvi, puidust tüübel, kivi, merikarp, käärid,
nööpnõel jne.
Katse või teha rühmatööna, kolm õpilast ühes rühmas.
Katse kirjeldus: Ühenda juhtmete abil vooluallikas ja hõõgpirn. Juhtmeotste kokkupanemisel läheb pirn põlema. Vali taldrikutelt  mõned erinevatest materjalidest kehad. Võta juhtmeotsad lahti ning aseta uuritav ese vooluringi. Ühenda ese juhtmete abil vooluringi.  Kui lamp süttib, on tegu juhiga. Kui lamp ei sütti, on tegemist isolaatoriga või pole juhtmeotsad andnud head ühendust. Pane asju järjest juhtmeotste vahele.  Täida tööraamatus olev tabel.
Täiendav video huvilistele ja puudujatelePildid tundidest