Tutvustus

Mobiilse loodusteaduse koja eesmärk on sisustada loodusteaduste kallakuga (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, loodusõpetus) koolitunde praktilisemate ainekavaliste tegevustega. Soetatud on liikuv haagislabor, mis hõlmab loodussäästlikke tuleviku lahendusi (päikeseenergia baasil erinevad süsteemid- ventilatsioon, küte- näidislahendused, elektrit tootev jalgratas jne), ilmavaatluse tegevuste läbiviimise võimalusi, taime, looma ja vee-elustiku uurimise tingimusi ning looduslike ehitusmaterjalide näiteid.
Haagis on rajatud  võimalikult energiasäästlik ning targa maja põhimõtetel (ehitatakse Tehnopoli roheruumi näitel).
Kojast saadavad andmed koonduvad andmekogusse ja neid on võimalik pidevalt monitoorida ning kasutada loovtöödes ja projektõppes (analüüsida, koostada graafikuid, diagramme, tuuleroose, arvutada küttekulu, energiakulu, tuua välja kohaliku sise-ja väliskliima eripärad).
Loodusteaduste koja projekt on suunatud õppe- ja ainetevaheliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õpikeskkonna.
Selle põneva projekti juht on Astrid Org. Projekt valmis tänu meeskonna mõnusale koostööle. Looduskoja treileri ehitaja oli Alro Metal OÜ. 


Looduskoja vanem on Antsla gümnaasiumi õpetaja Ülle Anier

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

AG Maitse- ja lilletaimede kasvatamine 2021

    Kool: Antsla Gümnaasium Klass : 5.a, 6.b Õpetaja: Ü.Anier Teema: Projektis osalemine Aeg: Külvi aeg 21.01.21 Eesmärgid: 1) Teada elu ...