Tutvustus

Õppekodade tegevusse on kaasatud kolm õppelaborit ehk koda. Loodusteaduste koja kasutada on mobiilne ratastel loodusmaja, mis liigub viie kooli vahel. Ühe kooli juures on loodusmaja seitse nädalat. Loodusmaja on varutatud põnevate katsevahenditega, mis aitavad uurida ümbritsevat keskkonda. Looduskoja raames jälgitakse viies koolis atmosfääri ja saadud info edastatakse GLOBEsse.


Õppekodade tegevust kajastav  video.Mobiilse loodusteaduse koja eesmärk on sisustada loodusteaduste kallakuga (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, loodusõpetus) koolitunde praktilisemate ainekavaliste tegevustega. Soetatud on liikuv haagislabor, mis hõlmab loodussäästlikke tuleviku lahendusi (päikeseenergia baasil erinevad süsteemid- ventilatsioon, küte- näidislahendused, elektrit tootev jalgratas jne), ilmavaatluse tegevuste läbiviimise võimalusi, taime, looma ja vee-elustiku uurimise tingimusi ning looduslike ehitusmaterjalide näiteid.
Haagis on rajatud  võimalikult energiasäästlik ning targa maja põhimõtetel (ehitatakse Tehnopoli roheruumi näitel).
Kojast saadavad andmed koonduvad andmekogusse ja neid on võimalik pidevalt monitoorida ning kasutada loovtöödes ja projektõppes (analüüsida, koostada graafikuid, diagramme, tuuleroose, arvutada küttekulu, energiakulu, tuua välja kohaliku sise-ja väliskliima eripärad).
Loodusteaduste koja projekt on suunatud õppe- ja ainetevaheliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õpikeskkonna.
Selle põneva projekti juht on Astrid Org. Projekt valmis tänu meeskonna mõnusale koostööle. Looduskoja treileri ehitaja oli Alro Metal OÜ. 


Looduskoja vanem on Antsla gümnaasiumi õpetaja Ülle Anier

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar