kolmapäev, 27. november 2019

GLOBE oktoober - novembrer Antslas 2019

GLOBE 2019

5.b klassi lapsed on saanud juba 3. kirja The NASA GLOBE Clouds Team aadressilt.

Sain 3.11.2019 sellise toreda kirja!
Täname teid ja teie õpilasi NASA GLOBE pilvevaatluse eest.
Fall Cloud Challenge
Kuna meie klassi õpilased teevad praegu ilmavaatluseid ja nende laste vaatlusandmed, kes on oma vaatluslehed mulle toonud, olen GLOBEsse edastanud, siis on NASA GLOBE väga tänulik tehtud töö eest!
Hetkel on tegevus veel pooleli, sest osade lasteni pole ilmavaatluse aeg veel jõudnudki.
Mõnusat koostööd!

2. tore kiri inglise keeles, mille mina sain! 26.11.2019
Your ground cloud observations help us better understand the corresponding satellite data.
Thank you for your NASA GLOBE cloud observation report!
Ja eesti keeles on see siis nii:
Teie maapealsed pilvevaatlused aitavad meil paremini mõista vastavaid satelliitandmeid. Täname teid NASA GLOBE pilvevaatlusaruande eest!
Saime selle kirja, kuna osalesime GLOBE Cloud vaatlustes. (õpilaste kogutud andmed)
Tänan Teid koostöö eest!  3. kiri 27.11.2019

Hello,
Thank you so much for your observations of clouds and sky during this year’s NASA GLOBE Fall Cloud Challenge (top observers video). Because each observation is very important to us, we wanted to say thank you! Your observations are super helpful to NASA scientists who work with geostationary satellites and satellite instruments known as the Clouds and the Earth's Energy Radiant System (CERES). By comparing satellite data to your observations, scientists can improve their understanding of how clouds affect our Earth’s atmosphere.

Certificate of Appreciation

We hope you continue to take observations with GLOBE and the GLOBE Observer app!

Thank you
The NASA GLOBE Clouds Team

Lisan ka tõlgitult:
Tere, Tänan teid pilvede ja taeva vaatluste eest selle aasta NASA GLOBE sügispilve väljakutse ajal (tippvaatlejate video). Kuna iga tähelepanek on meie jaoks väga oluline, tahtsime öelda aitäh! Teie tähelepanekutest on NASA teadlastele, kes töötavad geostatsionaarsete satelliitide ja satelliitinstrumentidega, mida tuntakse pilvede ja Maa energiakiirgussüsteemi (CERES) all, abiks. Võrreldes satelliitandmeid teie vaatlustega, saavad teadlased parandada oma arusaamist sellest, kuidas pilved mõjutavad meie Maa atmosfääri. Tänu sertifikaat Loodame, et jätkate vaatluste tegemist GLOBE ja GLOBE Observer rakendusega! Aitäh NASA GLOBE pilvede meeskond


Tänan õpilasi koostöö eest!

neljapäev, 21. november 2019

TSLK Loodusõpetuse 2. klassi tund looduskojas.

TSLK loodusõpetuse 2. klassi tund looduskojas.

Õpetaja: Gerli Faster
Õppeaine: loodusõpetus

Vahendid: piimahambad, kanamunad, sidrunimahl, 2 kannu ja topsid.

2. klass külastas loodusteaduste õpikoda ühe nädala jooksul lausa kaks korda. 
Õpilased viisid läbi piimahamba katset. 
Kuna viieteistkümnel lapsel polnud võtta piimahambaid, kasutasime hoopis kanamune. 
Lapsed uurisid mune ja asetasid munad kolmeks ööpäevaks sidrunimahla sisse. Seejärel vaadati mune uuesti ja uuriti muutusi. 
Lapsed arutasid, mis juhtub hammastega, kui palju magusat süüa. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et lastele meeldib igasugune praktiline töö, eriti katsete tegemine.

Järgmiste uurimisteni, 2.klass


pühapäev, 17. november 2019

TK 1. kl. looduslaboris.1.klassi tund looduslaboris.

Eesmärk: Looduslaboriga tutvumine. 
Vaadelda ja katsetada looduslabori erinevaid õppevahendeid.

Kodune ülesanne oli õpilastel kaasa tuua erinevaid pisikesi esemeid, et neid uurida luubi ja
mikroskoobiga. 
Kaasa oli toodud: seemneid, udusulgi, marju, niiti, lõnga, nööpe. Üheks
huvitavaks seigaks kujunes kaasatoodud kärbes, kes enne vaatlust „unest ärkas“ ja ära lendas.

Tunni käik: kogunemine laborisse.
Selgitus korrast laboris. 
Erinevate õppevahenditega
tutvumine- luubid, mikroskoobid. 
Õpetaja seletus, kuidas neid vahendeid kasutada. 
Luubiga vaatlus jõukohane- lapsed said ilusasti hakkama. Mikroskoobi kasutamine nii hästi õnnestunud.

Saadi vaadata õpetaja abiga, ise oli lastel raske mikroskoopi reguleerida. Üllatusmoment oli
suur kui nähti suurendust.
Suurt elevust pakkus ka“ jalgrattaga sõitmine“. Eriti veel kui jõuti valguseni laes. Elektriefekt oli
huvitav.
Lastele meeldis see huvitav tund. Järgmisel tunnil on kavas õuesõppetund ja siis kasutada
binokleid.

Õpetaja: Marje Utsal

TK 7. kl loodusõpetus "Dünamomeetri ja vedrukaalu kasutamine" tööleht.


Tööleht jõust koos katsevahenditega.
 DÜNAMOMEETRI JA VEDRUKAALU KASUTAMINE.
Nimi:                                                Kuupäev:

Mõtle, mida sinu jaoks tähendab jõud ja kirjuta oma mõtted ideekaardile.JÕUD
ROHKEM JÕUDU
Mikk maadles sõbraga. Sõber oli tugevam. Mikk ei tahtnud olla sõbrast nõrgem. Nad surusid kätt, tõstsid sangpommi. Sõber oli igal spordialal tugevam. Sõber kutsus Miku jõusaali. Poisid treenisid mitu kuud. Mõnikord nad võrdlesid oma jõudu. Sõber osutus ikka tugevamaks. Kord kirjutas Mikk kirjasõbrale: “Ma olen küll sõbrast nõrgem, kuid olen saanud tugevamaks, sest ……………………………………………
Mikk ei jõudnud kirja lõpetada, sest arvuti “jooksis kokku”. Lõpeta Miku kiri.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kuidas jõudu mõõta?
Tõstesportlased mõõdavad jõudu kangi tõstmisega. Mida suurema massiga kangi sportlane suudab tõsta, seda tugevam ta on. Jõudu saab mõõta ka vedru venitades. Kes vedru kõige pikemaks venitab, on tugevam.
Georg Lurich (1870–1920)
Jõu mõõtmiseks kasutatakse dünamomeetrit.
TUTVUME DÜNAMOMEETRIGA
KATSEVAHENDID. Dünamomeeter, 50-grammised koormised.  
Dünamomeetri peamised koostisosad on korpus, vedru, skaala, osuti, reguleerimiskruvi.
Antud mõõteriistal on kaks skaalat:
• skaalalt tähisega “g” saab lugeda keha massi. Vastavat mõõteriista nimetatakse vedrukaaluks.
• skaalalt tähisega “N”  saab lugeda keha jõudu.  Vastavat mõõteriista nimetatakse dünamomeetriks.
1. Leia dünamomeetri osad ja skaala.
2. Kontrolli dünamomeetri nulliseadet.
                   Hoia dünamomeeter vertikaalselt, et vedru saaks vabalt rippuda.
                   Vaata , kas osuti skaala on nullpunktis.
                   Kui osuti skaala nullpunktis pole, siis sea osuti reguleerimiskruvi abil paika.
3. Määra jõu mõõtmise skaala väikseim jaotis, so. kahe väikese kriipsu vahe. Väikseim jaotis on 0,01 N; 0,05 N; 0,1 N; 0,2 N; 0,4 N; 0,5N; 1,0 N. (Tõmba õigele ring ümber).
4. Mõõda jõud, millega Maa tõmbab 50-grammist koormist.
Hoia dünamomeeter vertikaalselt ja aseta konksu otsa koormis. Kui talitasid õigest, siis said tulemuseks 1 N (loe: üks njuuton).
1 N on jõu mõõtühik. 
Mõõtühiku nimetus on antud õpetlase Isaac Newtoni (1643 – 1727) auks.

5. Kirjuta kaardi põhjal dünamomeetrist kui mõõtmisvahendist.


6. Koosta dünamomeetri kasutamiseks katse ja vii läbi see vähemalt kolm korda õigete andmete kinnitamiseks.
Katse etapid.  Püstita hüpotees: ____________________________________________________
Esita uurimisküsimus: ____________________________________________________________
Katsevahendid:__________________________________________________________________
Tee katse 1. Kirjelda! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tee katse 2.  Kirjelda! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tee katse 3. Kirjelda! __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kokkuvõttev järeldus:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Mõõda seitse vabalt valitud eset nende kaalu ja jõu järgi. Tulemused kirjuta tabelisse.

Mõõdetav ese
kaal (g)
Jõud (N)


Tee järeldus: ________________________________________________________________________Kasutatud E. Pärtel´i “Ainete ja kehade mitmekesisus” keelekümblusprogrammi materjale.