kolmapäev, 30. oktoober 2019

Looduskoda jõudis Tsirguliina

Looduskoda jõudis Tsirguliina (Allikas: Tsirguliina kooli koduleht)
Esmaspäeval, 28. oktoobril saabus Antslast viie kooli (Kuldre Kool, Osula Põhikool, Tsirguliina Kool, Lüllemäe Põhikool, Antsla Gümnaasium) õpikodade projekti kaudu Tsirguliina Kooli loodusteaduste õpikoda20191030 082217
Projekti raames luuakse viiele koolile õppekvaliteeti tõstvad tingimused. Arendatakse välja kolm õppelaborit - loodusteaduste koda, meedia koda, tehnoloogia ja käsitöö koda. Kõik kojad täiendavad üksteist ning kokkuvõttes on üks tervik. 
Loodusteaduste õpikoja eesmärk on õppe- ja ainekavaliste tegevuste tulemuslikumaks muutmiseks läbi praktilise ja uuendusliku õppekeskkonna. Samuti sisustatakse loodusteaduste kallakuga (keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, loodusõpetus) koolitunde praktilisemate ainekavaliste tegevustega.
Liikuv haagislabor, mis hõlmab loodussäästlikke tuleviku lahendusi, on ehitatud võimalikult energiasäästlikult ning targa maja põhimõtetel. Looduskoja treileri ehitaja oli Arlo Metal OÜ. 
Liikuv labor on väga huvitava ülesehitusega: lisaks päikesepaneelidele, saab elektrivoolu toota ja vändata ka jalgrattaga juurde. Kaasas on ka külmkapp, kuhu saab panna huvitavaid objekte, mida vaadata binokulaariga või lahedamalt valminud preparaate. 
Kojast saadavad andmed koonduvad andmekogusse ja neid on võimalik pidevalt monitoorida, analüüsida, koostada graafikuid, diagramme, tuuleroose, arvutada küttekulu, energiakulu, tuua välja kohaliku sise- ja väliskliima eripärad. 
Loodusteaduste õppekoja treiler jääb meie kooli oma tegutsemisvõimalustega kuni 13. detsembrini. Seejärel liigub treiler edasi Kuldre Kooli. 
Loodusteaduste õpikoja tegemistega saab ennast pidevalt kursis hoida aadressil: https://looduskoda.blogspot.com/.
20191030 082225 min

AG Elektrokeemia


Seos õppekavaga
Põhikool

Gümnaasium


Elektrolüüs on protsess, mille käigus juhitakse keemilisest ühendist või selle lahusest läbi alalisvoolu ning mille mõjul toimuvad keemilised reaktsioonid. 
Lihtne elektrolüüsiseade koosneb kahest elektroodist, mis on ühendatud vooluallikaga ja sukeldatud elektrolüüsitavasse lahusesse (vt joonis 1).
Joonis 1. Elektrolüüsi skeem


 Vooluallika (+)-klemmiga ühendatud elektroodi nimetatakse anoodiks. Sellel elektroodil toimub oksüdeerumine ehk elektronide loovutamine keemiliste ühendite poolt. ( NB! Meelde jätmiseks anood ja oksüdeerumine algavad mõlemad täishäälikuga nii on hea seoseid meelde jätta-Ida Rahu-uurimislabor)
 (-)-klemmiga ühendatud elektrood on katood, sellel elektroodil toimub keemiliste ühendite redutseerimine ehk elektronide liitmine nende poolt. 


Üks elektrokeemia kompekt sisaldab küvetti, vaskplaati, tsink plaat, raudplaati, 2 nikkelplaati, alumiiniumplaat, 2 süsielektroodi, multimeeterit  juhtmetega.  Vooluallikas tuleb ise juurde vaadata. Ise kasutasin 9 V patareid. Saab hakkama ka 4,5 V-ga.

Elekrtrolüüsi komplekt (Allikas: Total)
Katse1

Na2SO4
teisipäev, 29. oktoober 2019

Magnetid

AG Päikesepaneelid

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 9, 12, 8
Õpetaja: Marietta Lõo
Teema: Valguse toimed(elektrivoolu esile kutsumine-8.kl), energia muundumine(vooluallikas)
Vahendid: looduskoja katusel olevad paneelid, koja sees olevad akud

Eesmärgid:
1) õpilane saab ettekujutise päikesepaneelide tööpõhimõtest
2) õpilased tutvuvad vooluallikatega

Sisu: Õpilased tutvusid päikesepaneelide tööpõhimõtega. Vaatlesid, kuidas on ühendatud omavahel kaks akut. Väiksema mudelina uurisime pärast klassis aiavalgusti lambi ehitust ja tööd.


esmaspäev, 28. oktoober 2019

AG GLOBE lõimingutund 2.a ja 2.b klassiga oktoober 2019

Õpetajad: Ly Raudsepp, Ülle Anier ja Helle Vänzel
Õppeaine: loodusõpetus
Klassid 2.a ja 2.b
Vahendid: GLOBE seadmed, kompassid ja looduskoja asjad


 Õppisime ilmakaari ja kompassi kasutamist

 Määrasime, kuhu suunda jääb koolist tervisekeskus, Keeri tiik, mänguväljak jne
 Õppisime kasutama GLOBE seadmeid
 Tutvusime looduskoja võimalustega

teisipäev, 22. oktoober 2019

AG 3.a klass Seemnetaimed


Õpetaja: Marietta Lõo
Kool: Antsla Gümnaasium
Õppeaine; loodusõpetus
Klass: 3a
Teema: Seemnetaimed
Vahendid: luubid, seemned

Eesmärgid:

1) oskab vaadelda seemneid
2) teab seemne mõiste tähendust

Sisu: Õpilased vaatlesid luupidega päevalille seemneid.


AG Termokaamera

AG 1.b Seemnete vaatlus binokulaariga ja looduse uurimine binokliga

Õpetajad: Kaire Niilus ja Marietta Lõo
Klass; 1.b
Õppeaine: loodusõpetus
Vahendid: binoklid,  binokulaarid

Eesmärgid:
1) õpilaneõpib looduse vaatlemisel kasutama binoklit
2) õpilane vaatleb leituid seemneid mikrostasandil

Sisu: Alguses õpetaja Marietta selgitas binoklite kasutamist. Järgmise etapina läksid lapsed õue seemneid otsima ja loodust vaatlema. Avastamisrõõmu  ja  liikumist oli palju.  Vahepeal lõppes tund ära ning füüsikaõpetaja pidi järgmise tundi minema. Õpetaja Kairele tulid appi neli 8.b õpilast, kes aitasid essakaid mikroskoobiga töötamisel. pühapäev, 13. oktoober 2019

AG 1.a Loodusmajaga tutvumas

Õpetajad: Marietta Lõo ja Tiina Kübarsepp
Õppaine:loodusõpetus
Kool: Antsla Gümnaasium
Teema: Tutvumine looduskojaga
Vahendid; luubid, uuritavad kehad
Klass: 1.a

Eesmärgid:
1) tutvumine looduskojaga
2) huvi äratamine loodusainete vastu
3) tutvumine luupidega

Sisu:Iga õpilane sai järgi proovida, kuidas töötab elektrit tootev jalgratas. Edasi uurisid õpilased luupiega, milline näeb välja puuleht.AG 7.b Keeri tiigi vee temperatuur

Õpetaja: Marietta Lõo
Kool: Antsla gümnaasium
Klass: 7.b
Teema: Temperatuur
Õppeaine: loodusõpetus
Vahendid; termomeetrid, Vernier andmekogujad + termosensorid

Eesmärgid:
1) õppida tundma Vernier admekogujaid
2) arendada võrdlemise oskust

Sisu: Õpilaste ülesandeks oli määrata Keeri tiigi veetemperatuur, kasutades kaht erinevat tüüpi temperatuuri mõõtmise võimalust. Saadud tulemusi võrreldi omavahel.

AG 3.a Seene eoste uurimine

Teema: Seene eoste uurimine
Õppeaine: loodusõpetus
Klass: 3 a
Õpetaja: Kristina Kiidron
Kool: Antsla gümaasium
Vahendid, seened, klaasplaadid, seened, steromikroskoobid

Eesmärgid:
1) uurida seene eoseid mikroskoobi abil
2) õppida käsitlema ja kasutama  mikroskoopi

Sisu:õpilased uurisid mikroskoobi abil seene eoseid. Saadud tulemused pandi tabelisse kirja.