kolmapäev, 19. oktoober 2022

Eesti ja Ukraina ühismatk 19.10.22

 Õdrilt Kogrele

Matk algas Õdri järveäärest 

Selgitus, mis on reservuaat? Miks ei tohi käia musta toonekure pesitsusalal
Linnuhetk, kuidas meelitada värbkakku enda juurde
Läbides rohkem kui 10 km, käisime mööda 8-st järvest
seenedki said korjatud
sillake
Puutumata loodus tekitas palju küsimusi
Vaprad väikesed ukrainlased
Veel järv


Pidavat olema hea söögiseen
Kogrel lõhkusime puid, tegime lõket ja grillisime, Toimus vestlusring ja mängud. 
Liisa Loreena ja Tuuli tegelesid GLOBE atmosfäärivaatlusega.

Vestlusringis olid Antsla, Tsirguliina ja Otepää inimesed.
Lõke ühendab eri rahvusest ja eri vanuses inimesi.
Kenno buss tuli meile vastu ja tõi koju
Meid pidi olema 20, kuid üks haigestus. Osales 19 inimest
Suur tänu kõikidele osalejatele

Kirjandus ja loodusõpetus 2022

 Kohtumine kirjanik Juhani Püttsepaga

Vestlus teemal Kagu - Eestist Loode- Eestisse