laupäev, 15. august 2020

GLOBE Sammuli 10.-13.08.20 AG

10.-13.08.20 toimus Viljandimaal Sammuli puhkekülas GLOBE laager. Õpilasi oli koos üle Eesti, 1. – 11. klassini, pluss GLOBE vilistlased. 
2020. aasta GLOBE ekspeditsioonil osalesid Liisa-Loreena Värton, Kristel-Elis Siidra, Eliise Juur, Berta Varik ja Tuuli Hommik. Meeskond oli vapper, asjalik ja teotahteline. Antsla Gümnaasiumi õpilased sattusid samasse rühma Muhu Põhikooli õpilastega ning kogu ekspeditsiooni vältel tehti tihedat koostööd.
Esmalt kraaditi kõik tulijad, korjati kokku kõikide osalejate tervisedeklaratsioonid, majutati rahvas.
Arvet - laagriülem avas laagri. 

Laura ütles avasõnad
Agne ja Elli, kes olid peakorraldajad, heiskasid lipu


Rannapiigaga sõites tutvusime kohaga, kus asusimeValisime teiseks päevaks õppesessioonid.
Tulemus oli selline: Meie olime SEBRAD
meie öömaja: peamaja 3. korrusel

Teise päeva esimene õppesessioon "Veekeemia"

Ilmastiku ja pilvede vaatlus.

vee uurimine algas vee vajaliku koguse leidmisega
igal liikmel oli oma ülesanne

Tutvumine sekikettaga
Vee läbipaistvuse mõõtmine sekiketta abil
 sekiketas
Vee temperatuuri mõõtmine
Happelisuse, pH mõõtminevahendid


Erinevate keemiliste ainete abil vee uurimine.

Vee puhtuse olulisus veeorganismidele
Inimtegevuse mõju vee-elustikule läbi vee puhtuse
Töökad noored
Koostöö ja ainete vaheline lõiming. Siin avaldub see, milles on keegi lastest tugevam.
Vee läbipaistvuse mõõtmine läbipaistva toru abil ja tulemuse võrdlus sekikettaga saadud tulemusega
Töölehed
Hapniku sisalduse kontroll. Eelnevalt kontrolliti keemiliste ühenditega, seejärel võrreldi tulemust aparatuuriga.


Järgmine töötuba, kus õpetati GLOBE andmebaasi kasutamist, andmete edastamist ja äppide allalaadimist ning selle kaudu info jagamist. Kogu andmebaasi töö toimus inglise keeles. Õpitubadest saadud andmed edastasid õpilased GLOBE andmebaasi.
Igal rühmal oli tarvis teha teatud kellaajal ilmavaatluseid ning edastada see GLOBE andmebaasi.
aparatuur, millelt tuli erinevaid andmeid lugeda.
Andmed

Äppide kasutamine ja GLOBE andmebaasi info saatmine
Järgmine õpituba oli vee-elustiku uurimine ja sellele seotuse leidmine pinnakattega


Organismide püüdmine

Harilik maavits - mürgine

Leia erinevaid organisme

vesiroos
luigelill
määramine

Funktsionaalne lugemine andmete leidmine tabelistMaapinna MUC koodi leidmine ja mõõtmistulemused
Kuidas kasutada raamatut koodi leidmiseks
Looduskoja GoPro kaamera kasutamine
mürkputk

Määramine ja vastavalt määratud selgrootu juurest punktide leidmine, mille põhjal saab teada vee puhtusastme
Õpitubade praktiline osa oli huvitav ja juhendajad oskasid kenasti õpilasi motiveerida ning töid jagada.

Kolmanda päeva ekspeditsioonile sai meie rühm teemaks „Muld“. Esmalt oli teema pisut hirmutav, sest kui meilt eelistusi küsiti, siis pakkusime välja veega seotud teemad.
Ekspeditsiooni alguses püstitasime eesmärgid ja hüpoteesi ning jagasime ülesanded, kes ja mida tegema hakkab. 

Õhtuks valmiski tabel andmetega.


Algas kolmas päev ja olime valmis minema ekspeditsioonile.

Et teada saada, kas meie püstitatud hüpoteesid peavad paika, tegime saja meetri peale 8 uurimiskohta. Kuues uurimiskohas tegime puuraugud ja kahes kohas kaeved. Puurimise kohtades tegime 2 puurauku, et teada saada pinnase kihte ja võtta mullaproovid, et hiljem määrata mulla värvikood ja struktuur. Kaevete juures mõõtsime eri kihtide paksused, määrasime mulla koodid, kontrollisime mineraalide olemust ja määrasime mulla lõimise. Kõik puuraugud ja kaeved hiljem tasandasime. Kuna uurimiskoht asus oru veerul, siis määrasime ka nõlva kalde. Ekspeditsiooni teises osas koostasime inglise keelse kokkuvõtte tööst, tegime esitluse ning raporti. Iga kaeve ja puurimiskoha saatsime andmed GLOBE keskkonna kaudu andmebaasi.
Esmalt oli vaja mõõta 10

Seejärel teha kaeve

Mõõta kaeve sügavus
Mõõta erinevate mullakihtide paksus
Uurimiskohas tuli kohta pildistada erinevatesse ilmakaartesse.
ida

lõuna

lääs

põhi

taevas
Nüüd tuleb mõõta pinna temperatuurid: maapinnalt, 10cm sügavuselt ja 100cm sügavuselt


Temperatuuride tulemused

Töölehed, mida täideti iga puuraugu ja kaeve juures.

Mullaproovide võtmine


Analüüs ja mineraalide koostise kontroll. Järvelubja reageerimine äädikaga
Koha määramine

Kaeve tasandamine ja uude kohta minek
Puuraugu tulemuste analüüs


Mullakoodide määramine koodiraamatus oleva tabeli põhjal

MUC-koodi leidmine vastavale kaeve või puuraugu kohale (igas kohas eraldi)

Koodide raamat


Mulla lõimise määramine: Kas mullast saab teha pall, voolida vorst või teha tigu

Kaeve tuleb teha alati suunaga lõunasse

Kaevete tasandamisel tuleb panna kihid tagasi samas järjekorras.
Järvelubja esinemise kohas kasvavad "jalgadega" puud

Uus puuraugu koht


Puuris oleva mulla põhjal saab mõõta kihtide paksustAndmed koguti protokollina

Puurauke tehti alati peenikese ja paksu puuriga

Kuna asusime oru pervel oli vaja perve kaldenurk määrata
Perve kaldenurga määramiseks tuli leida kaks last, kelle silmad on samal kõrgusel. Üks laps võtab tabeli määrajaga, teine leiab järgmise mõõtmiskoha. Läbi kõrre tuleb näha kaaslase silmi. Nöör tabelil näitab kaldenurka.

Uus määramiskoht
Võtame mullaproovi
Mõõdame ja teeme analüüse
Esimene kaeve oli meie mõõdetaval lõigul 20m peal ja teise tegime 80 meetri peale
Andmete kogumine

protokollimine
Lõimise määramine

Taas neli ilmakaart + taevas
ida

lõuna

lääs

põhi

taevas

AnalüüsidMulla temperatuur pinnal, 10cm sügavusel ja 100cm sügavusel
Kihtide paksuse hindmaine
Taimestik
Päeva teiseks osaks valmistudes pesime katsevahendid
reastasime mullaproovid vastavalt uurimiskohale


Kontrollisime protokollid


Analüüsisime ja võrdlesime mullaproove
Pildistasime mulda
Järvelubi
mineraaliderikas muld
Varis
huumus
saviliiv
Õppisime telefoni mikroskoobi kasutamist
raudrohi
2mm suurune teo koda

seinakorp
3mm suuruna putukas

võilille pappus
tolmukad
metsmaasikas
4 mm lutikalineAnalüüside saatmine GLOBE keskkonda ja esitluse koostamine
näidendiproov

Kaunis õhtu
Kolmanda päeva õhtuks anti ülesanne teha näidend teemal „GLOBE ja Covit 19“. Laste andekus oli vapustav. Antsla ja Muhu rühmal valmis näidend näidendis. Õpilasi kiideti väga hea lavakasutuse ja hea diktsiooni eest. See punt oli ainuke, kus osales ka õpetaja. Näidendi moraal oli, et GLOBE päästab maailma tänu puhtast loodusest saadud võlukäbidega.

ööelu

Neljandal päeval toimus viktoriin seoses GLOBEga, mille me võitsime. Seejärel tuli kogu ekspeditsiooni tulemus ette kanda. Kuna auväärses žüriis oli lisaks eesti teadlestele kaks ameerika saatkonna liiget, kandis Berta Varik meie ettekande ette inglise keeles (kiitus Antsla inglise keele õpetajatele) ning Muhu noormehed täiendasid ja selgitasid slaide eesti keeles. Töö sai väga suure heakskiidu. Hoiame pöialt, et võit tuleb meie noortele!Küsimustele vastama kutsuti kogu meeskond.


GLOBE mängud koosnesid neljast osast: lipumasti kõrguse mõõtmine (mille arvutamine õnnestus 100%), 

mäng aliase põhimõttel, kus tuli rühmajuhil GLOBEga seotud sõnu seletada, et rühm need ära arvaks.
kõige aluselisema segu koostamine (kus rühma leidlikkust väga kiideti, kuna mitte keegi polnud varem kasutanud selles mängus järvelupja);


erinevates kohtades olevate temperatuuride võrdluses tuli leida kaks kohta, kus oleksid temperatuurid kõige erinevamad
Kuna Antsla ja Muhu meeskonnal läks väga hästi, siis just nendel oli au langetada laagri lipp.GLOBE tort


Suur tänu 
GLOBE korraldavale meeskonnale
Antsla Gümnaasiumi juhtkonnale, kes aitas lapsed üritusele osalema.
Fantastilistele õpilastele: Liisa-Loreena Värton, Kristel-Elis Siidra, Eliise Juur, Berta Varik ja Tuuli Hommik, kes tegid kõvasti tööd ja osalesid meeskonnana GLOBE ekspeditsiooni kõikides neile pakutud tegevustes maksimaalse tulemusega.
Liisa-Loreena Värtoni, Kristel-Elis Siidra, Eliise Juure, Berta Variku ja Tuuli Hommiku vanematele, kes on kasvatanud sellised toredad noored ja kes usaldasid oma lapsed laagrisse ning innustasid neid.
Tänud Looduskojale, tänu millele on olemas eelteadmised
Tänan AG õpetajaid, sest lastel olid teadmised erinevatest õppeainetest ning meie kooli integreeritud õppetundide tulemused on väga head.
Tänan!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar