teisipäev, 8. oktoober 2019

AG Elektrofoormasin

Õppeaine: füüsika
Klass: 11, 10, 9
Õpetaja: Marietta Lõo
Kool: Antsla gümnaasium
Vahendid: elektrofoormasin, statiiv, kaks traati, sultanid
Teema: Elektriväli.  Laetud keha, elektrilaeng kui füüsikaline suurus.

Eesmärgid:
1) õpilane teab elektrivälja ja elektrilaengu tunnuseid
2) õpilane selgitab seoseid, et samanimeliste elektrilaengutega kehad tõukuvad, erinimeliste elektrilaengutega kehad tõmbuvad, ja seoste õigsust kinnitavat katset;
3) õpilane viib läbi eksperimendi, et uurida kehade elektriseerumist ja nende vahelist mõju, ning teeb järeldusi elektrilise vastastikmõju suuruse kohta

Sisu:
Elektrofoormasina  abil saab kehasid positiivselt või negatiivselt laadida.
Katsed elektrofoormasinaga(Kasutatud materjal:  9. kl füüsika õpik, opiq.ee)

Laetud paberiribakesed elektrilaenguga keha elektriväljas
Laetud paberiribakesed eri­liigiliste elektrilaengutega kehade elektri­väljas
Laetud paberi­ribakesed samaliigiliste elektri­laengutega kehade elektri­väljas.
Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar