pühapäev, 26. jaanuar 2020

AG 24.01 10, kl Gravitasiooniteguri määramine

eema: Raskusjõud
Klass: 8.a
Kuupäev: 23.01. 20120
Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Eesmärk: uurida kehale mõju raskujõu suurust
Vahendid: dünamomeetrid (0-10N), koormised ( m(koormis=100 g) 

Eesmärgid:
1) õppida kasutama dünamomeetrit
2) õppida mõõtma raskusjõudu
3) koostöö arendamine õpilaste vahel
4) õptu seostamine igapäevaeluga

Looduskoda asub hetkel Kuldre Koolis. Kuna see asub Antsla Gümnaasiumist ainult 7  km kaugusel otsustas füüsikaõetaja Loodusmaja dünamomeetreid laenutada. 


Täna tunnis oli 8.a klassi teemaks jõud. Praktilise töö käigus uurisime, kui suur raskusjõud kehale mõjub. Saime teada, et raskusjõu suurus sõltub massist. Mass on sõltumatu muutuja ja raskusjõud sõltumatu muutuja. Loogika järgi, kui suureneb mass, siis suureneb kehale mõjuv raskusjõud

Tööjuhend google drives

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar