pühapäev, 26. jaanuar 2020

AG 24.01.Raskusjõu määramine

Teema: Raskusjõud
Klass: 8.b
Kuupäev: 24.01. 20120
Kool: Antsla Gümnaasium
Õpetaja: Marietta Lõo
Õppeaine: füüsika
Eesmärk: uurida kehale mõju raskujõu suurust
Vahendid: dünamomeetrid (0-10N), koormised ( m(koormis=100 g) 

Eesmärgid:
1) õppida kasutama dünamomeetrit
2) õppida mõõtma raskusjõudu
3) koostöö arendamine õpilaste vahel
4) õpitu seostamine igapäevaeluga


Tööjuhend google drive
Sisu:Täna tunnis oli 8.b klassi teemaks jõud. Praktilise töö käigus uurisime, kui suur raskusjõud kehale mõjub. Saime teada, et raskusjõu suurus sõltub massist. Mass on sõltumatu muutuja ja raskusjõud sõltumatu muutuja. Loogika järgi, kui suureneb mass, siis suureneb kehale mõjuv raskusjõud.


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar