esmaspäev, 28. september 2020

AG 110 PAID EESTILE (28.09.20)

Kool: Antsla Gümnaasium

Klass: 6.a ja 6.b

Aeg: 28.09.2020

Õppeaine: Loodusõpetus

Õpetaja: Ülle Anier

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnaharidus/looduskaitse-110/110-paid 

5 aastat tagasi tegime Antsla Gümnaasiumi loodushuviliste lastega Antsla terviserajale koostöös poiste puiduringiga puudele sildid.

Eesmärk oli õpetada erinevaid puuliike. Tänaseks on sildid "väsinud" ja vajavad uuendamist. Otsustasime teha endale PAI ja muuta terviserajal olevad sildid uueks. Puude tundmine on oluline nii koolilastele kui ka Antsla rahvale, kes terviserajal kõndimas käib. 

Meie eesmärk oli leida üles vanad sildid, tuvastada puuliigid, kirjutada 4-5 tunnust, mille järgi lapsed puud ära tunnevad ja koguda infot uute siltide tegemiseks.

6.a ja 6.b klasside õpilased tuvastasid Antsla terviserajal Kasumetsas, millised sildid tuleb uuendada, millised sildid juurde teha ja millist infot oleks rajale veel tarvis

Terviseraja kaart:

Alustame 6.a klassiga!Kirjutame infotMõni silt on väga ära kustunud1.-2. koolitund olid matkarajal infot kogumas 6.a klass ja 4.-5. tund tegid seda tööd 6.b klassi õpilased.

Kuidas tunda ära puid, oli lastel päris raske leida tunnuseid.


Et lugeda ära, mitu okast kinnitub oksale kuusel, männil ja lehisel, kasutati luupi!


Tekkis küsimus, miks pole lehed sügisel rohelised? 
Ja kes on PAHAD?


Kadi sai endale nime PUU-UURIJA, kuna tema tahtis kõike luubiga järele vaadata.


Leherida! Liikumistunni liikumispausis tuli igal rühmal leida 100 m kauguselt 3 erinevat puulehte tuua. 
seejärel tuli lehtede tuvastamine!
Parim lehetundja oli Uko

Tekkis küsimus, mis vahe on samblal ja samblikul!
Lõpetuseks tuli enda kirjelduse põhjal tuua tamme, pihlaka, remmelga, sarapuu, pärna, vahtra ja arukase lehed ning kuure, männi ja lehise okkad.Matka lõpus saime veel uurida samblikke


pildistada poolkõdunevaid lehti


seene eoslehekesi
okkaid
lehtisamblikku

ja okkaid
110 PAID EESTILE sai selleks korraks tehtud, kuid see on vaid väike osa suure projekti algusest. Kindlasti jõuame koos tehnoloogia- ja looduskojaga teha terviseraja sildid uueks ning need paigaldada.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar