esmaspäev, 7. september 2020

AG 11. kl 07.09. 2020 Elektrilaengud. Elektrijõud. Coulombi seadus

Kool: Antsla Gümnaasium
Klass: 9.a, 9.b ja 11
Aeg: 07.09.2020
Õppeaine: füüsika
Õpetaja: Marietta Lõo

Vahendid: elektrofoormasin, statiiv, kaks traati, sultanid
Teema: Elektriväli.  Laetud keha, elektrilaeng kui füüsikaline suurus.

Eesmärgid:
1) õpilane teab elektrivälja ja elektrilaengu tunnuseid
2) õpilane selgitab seoseid, et samanimeliste elektrilaengutega kehad tõukuvad, erinimeliste elektrilaengutega kehad tõmbuvad, ja seoste õigsust kinnitavat katset;
3) õpilane viib läbi eksperimendi, et uurida kehade elektriseerumist ja nende vahelist mõju, ning teeb järeldusi elektrilise vastastikmõju suuruse kohta

Sisu: Elektrofoormasina  abil saab kehasid positiivselt või negatiivselt laadida.
Katsed elektrofoormasinaga(Kasutatud materjal:  9. kl füüsika õpik, opiq.ee)

Laetud paberiribakesed elektrilaenguga keha elektriväljas
Laetud paberiribakesed eri­liigiliste elektrilaengutega kehade elektri­väljas
Laetud paberi­ribakesed samaliigiliste elektri­laengutega kehade elektri­väljas.
Teema: Coulombi seadus
Klass: 11
Aeg: 10.09.2020
Eesmärgid:
1) õpilane mõistab Coulombi seaduse olemust
2) õpitud teadmiste rakendamine praktikas
Sisu: Elektrofoormasina abil tutvuti, kuidas elektrijõud sõltub laetud kehade vahelisest kaugusest.

Kauguse suurenedes jõud väheneb
Kaguse vähenedes jõud suureneb


 


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar