teisipäev, 24. november 2020

AG Elektrolüüs 24.11 füüsika 12. kl

 Kool: Antsla Gümnaasium

Klass: 12

Õppeaine: füüsika ja keemia lõiming

Teema: elektrolüüs

Õpetaja: Marietta Lõo

Elektrokeemia komplekt  on rakendatav:
a) multimeetrit saab kasutada mõõteriistana  vooluringi teema juures

b) elektrlüüsi vanni koos elektroodidega saab kasutada nt 9 kl füüsikas  elektrivoolu toimete teema juures

c) Gümnaasiumi keemias kursuses anorgaaniline keemia või lõiminguna ( sh projektõpe)

Eesmärgid:

1) õpilane oskab koostada lihtsamat elektrolüüsi seadet

2) õpilane mõistab elektrolüüsi olemust

3) õpitud teadmiste rakendamine praktikas

4) oskab selgitada ja analüüsida elektrolüüsireaktsioonide üldisi põhimõtteid;

5) õpilane oskab hinnata  elektrolüüsi tähtsust keemiatööstuses.

Katsevahendid: grafiitplaadid, grafiitpulgad, voolulallikad, juhtmed, elektrolüüsi vann, mõõtenõud; KERN kaalud

Ained: 10%-line NaCl lahus, vesi

Sisu: 

Elektrolüüs on redoksreaktsioon, mis toimub elektrolüüdi lahuses, mille käigus   elektrienergia muundub keemiliseks energiaks. Protsess toimub alalisvoolu toimel. Alalisvool on vool, milles suund ajas ei muutu. Meie kasutasime katses elektrolüüdina keedusoola. Grafiitplaadid on elektroodideks. Üks elektrood on anood, kus toimub oksüdeerumine. Teine elektrood on katood, kus toimub redutseerumine. Elektrood on elektrijuht, mis on kokkupuutes mittemetallilise keskkonna või kehaga (meil katses elektrolüüt) ning võimaldab luua elektrilise ühenduse elektriahela teiste osadega. 

keedusoola vesilahuse elektrolüüsi puhul on saadused (vesinik ja kloor) gaasilised ning tõusevad lahuse kohale. Kloori tekkest andis märku iseloomulik lõhn.Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar