pühapäev, 1. november 2020

AG Naela tiheduse määramine 8. klass keemia 28.10.20

 Kool: Antsla Gümnaasium

Klass: 8.a ja 8.b

Õpetaja: Marietta Lõo

Õppeaine: keemia

Aeg: 28.10.2020

Teema: Naela tiheduse määramine

Vahendid: KERN kaalud, mõõtesilindrid

Eesmärgid:

1) arendada õpilaste praktiliste tööde tegemise oskusi

2) õpilane oskab määrata etteantud keha tihedust sukeldamismeetodil

3) arenda õpilaste meeskonna töö oskusi

4) õpitud teadmiste rakendamine praktikas

Lõimitud õppeained: matemaatika, keemia ja füüsika

Tööjuhend google drives

Sisu: Õpilased määrasid etteantud naela tiheduse. Kaalu kasutati massi teada saamiseks. Keha ruumala määrati sukeldamismeetodil. Enne tuli mõõtsilindrisse valada kindel kogus vett. Fikseerida ruunala V1. Edasi tuli nael sukeldada terav ots ülespoole ettevaatlikult mõõtesilindrisse. Fikseerida taas vee nivoo -V2. Keha ruumala V saamiseks, tuli arvestada teadmisega et et keha ruumala on võrdne välja tõrjutud vedeliku kogusega. Seega V=V2-V1.

Tiheduse saamiseks kasutati südame valemit  ρ=m/V.


Kaalu kasutati naela massi määramiseks.


Naela mass pandi protokolli kirja

Mõõtesilindrisse lisati kindel kogus vett


Sukeldasinlme naela vette ja märksmime vee tase&&h&nnm

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar