kolmapäev, 16. detsember 2020

TSK Kõige kõrgema puu leidmine 8.12.20

 

Loodusõpetuse tund: Kõige kõrgema puu leidmine Tsirguliina Kooli ümber olevast pargist

8. detsember

Tsirguliina Kooli 4. klass – 8 õpilast

õpetaja Tiina  Arbeiter

Tund toimub väljas. Kokkuvõtted paneme kirja klassis.

Soovime leida puu kõrguse puu varju pikkuse järgi. Leidsime sellise variandi internetist.

Alustuseks valime klassist ühe õpilase ja mõõdame ära tema pikkuse. Seejärel mõõdame ära sama õpilase varju pikkuse väljas. Hakkame otsima kooli ümbrusest kõige kõrgemaid puid silma järgi. Seejärel mõõdame kõige kõrgemate puude varju pikkused. Lõpuks teeme arvutused ja leiame kõige pikema puu umbkaudse kõrguse arvutuste teel.

Juhend ja selle täitmine:

1. Mõõdame õpilase pikkuse. Valisime selleks õpilaseks Danila ja tema pikkus oli 1m 50 cm=150 cm.

2. Mõõdame ära sama õpilase varju pikkuse kooli pargis. Danila varju pikkus oli 10 m 40 cm= 1040 cm

3. Liigume ümber koolimaja ja otsime silma järgi kõige kõrgemaid puid. Leiame 2 puud: kask ja kuusk. Pärast neid eemalt vaadeldes näeme, et kuusk on veidi kõrgem kasest.

4. Hakkame mõõtma väljavalitud puu varju pikkust. See osutub siiski raskeks, sest vari liigub põõsaste suunas ja varju lõppu on raske leida. Kuna talvisel ajal liigub päike üsna madalalt, siis on ka puude varjud ülipikad. Mõõdame siiski ära umbes pool varjust ja selle määrame päikese asendi järgi kuusel. Seistes puu varjul selles kohas, kus päike asetseb poole puu kõrgusel,  otsustame, et selles kohas ongi poole puu vari. Saime poole puu varju pikkuseks 80 m. Seega terve puu vari võiks olla siis 2 x 80 = 160 m = 16 000cm. Me pole kindlad, kas selline mõttekäik ja tegevus on õiged. Õpetajana arvan, et vari võis veelgi pikem olla. Ei osanud sellise faktoriga arvestada, et varju ei saa täispikkuses mõõta, kuna kooli ümber on palju põõsaid, hekke ja hooneid.

5. Teeme arvutused, et leida puu umbkaudne pikkus. Eelkõige on vaja teada, mitu korda on õpilase pikkus lühem tema enda varju pikkusest. Kasutame arvutamisel kalkulaatori abi.

Lapse pikkus 150 cm

Lapse varju pikkus 1040 cm

1040 : 150 = 6,93 See näitab, et vari on lapsest 6,93 korda pikem

Puu varju pikkus on 16 000 cm

Puu on varjust 7 korda lühem

16 000 : 7 = 2286 cm =22 m 86 cm on seega puu umbkaudne kõrgus.

Mina õpetajana siiski kahtlen puu sellises pikkuses ja arvan, et see on ikkagi pikem.

 

Töö teostamisel osales terve klass. Vahetasime tööülesandeid. Keegi oli kirjutaja, keegi oli mõõtja, keegi aitas loendada jne. Algul plaanisin õpetajana teha tööd kahes rühmas, aga töö käigus koondusime kokku üheks rühmaks, kuna väljavalituks osutus 1 puu.

 

Vastused küsimustele:

1. Mis puu see on? Kuusk

2. Kui kõrge see puu on? Umbes 22 m 86 cm

3. Kirjelda oma taime kasvukohta. Kooli park, muru, puud ümberringi.

4. Kirjelda tunnuseid, mille järgi sa selle puu ära tunneksid?

Rohelised okkad, piklikud käbid, võra piklik

5. Kirjelda puu välimust

Tüvi – pruunikas, üsna jäme, kõrge, krobeline

Võra – pikaks venitatud kolmnurga kujuga

Juur – paar juurt oli maapinnal näha

Oks – oksad ei olnud laiali, vaid hoidsid kokku, okste küljes olid okkad ja käbid

Koor – krobeline, paksem, tumedam pruun

Õis – ei olnud

Vili – käbi, käbi sees on tillukesed kuuse seemned

Leht (okas) – terav okas, lühike, tumedam roheline

Pungad – ei näinud, sest nad olid kõrgel

Seemned – tibatillukesed

6. Milline viljatüüp on sinu taimel? Käbi

7. Mida saab sellest taimest?

Maju, talvepuid, meisterdada, mänguasju (mänguautod, rongid, klotsid jne), mööblit, muusikariistad

8. Kasuta erinevaid meeli. Mida saad teada taimest nägemis-, haistmis-, maitsmis-, kuulmis- ja kompimismeelt kasutades?

Nägemine - puu on kolmnurkne, suur, ilus, tüvi pruun, võra roheline,

Haistmine – puu lõhn, mõrkjas lõhn, kuuselõhn

Maitsmismeel – okkad on liiga teravad, et süüa

Kuulmismeel – sahinat

Kompimine –  tüve karedus, okaste teravus

9. Millised organismid on seotud selle taimega? Joonista, pildista oma taime sõpru.

10. Kuidas oled sina seotud selle puuga?

Puu asub minu kooli juures ja ma näen teda seal iga päev. Oleme selle ümber mänginud. 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar